محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درنشست «چشم انداز ژئوپلتیک» در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: مشکل منطقه خاورمیانه، مشکل شیعه و سنی نیست، بلکه مشکل بین افراطی گری و نیروهای منطقی تر و میانه رو در منطقه است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛در این نشست که با حضور وزیر دفاع آلمان، وزیر امور خارجه کره جنوبی، وزیر امور خارجه ویتنام و مدیر اجرائی شرکت هنکل آلمان برگزار شده بود، ظریف در پاسخ به سوالی درخصوص رقابت بین شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه تاکید کرد: مشکل منطقه خاورمیانه، مشکل شیعه و سنی نیست، بلکه مشکل بین افراطی گری و نیروهای منطقی تر و میانه رو در منطقه است.

وزیر امورخارجه ایران تاکید کرد: متاسفانه گروههایی نظیر داعش، جبهه النصره و دیگر گروه‌های افراطی در عراق و سوریه تنها ادعای دفاع از جمعیت سنی را دارند اما جمعیت بسیاری از اهل سنت را کشته اند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مخاطبان این نشست افکار عمومی غرب است افزود: غرب باید در موضوع افراطی گری، خود را مورد بررسی قرار دهد. غربیها باید از خود بپرسند چه چیزی اشتباه بوده است که تعداد زییادی از افراطیون از جوامع غربی می آیند.

ظریف ادامه داد: اینها نسل دوم و سوم شهروندان جوامع اروپائی هستند که باعث افراطی گری در این منطقه شده اند و این سوال مطرح می شود که چگونه آموزش دیده اند، آنها در جوامع غیر دموکراتیک آموزش ندیده اند، آنها در جوامع غیر دموکراتیک بزرگ نشده اند، آنها در غرب بزرگ شده اند و متاسفانه به سوریه و عراق آمده اند. این یک سوال جدی است.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه تاکید کرد: مشکل منطقه ما افراطی گری است و افراطی گری ریشه در اشغال، سرکوب و ریشه در محرومیت از حقوق دارد و ما نیاز داریم تا با آن برخورد کنیم، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این امر یک بحران جدی در منطقه است.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص سوالی در خصوص اینکه چه اقداماتی باید برای متوقف کردن داعش انجام داد با توجه به اینکه مجری برنامه برای داعش از لفظ «دولت اسلامی» استفاده کرده بود پاسخ داد: من از بکار بردن لفظ «دولت اسلامی» برای گروه داعش بیزارم، چون این گروه نه اسلامی است و نه دولت است. من ترجیح می دهم عنوان داعش را برای آنها بکار ببرم، در عربی و در فارسی نام داعش استفاده می شود اما در غرب از آن استفاده نمی شود.

محمد جواد ظریف در خصوص نحوه مقابله با داعش تصریح کرد: اقداماتی درا ین رابطه باید انجام شود که مهمترین آن توقف حمایت از داعش است، متاسفانه از داعش حمایت می شود و این گروه کمک دریافت می کند و از آنها به عنوان مهره در بازی‌های ژئواستراتژیک با هدف اشراف بر منطقه استفاده می شود، این امر باید متوقف شود.

وی تاکید کرد: این توهم که می توان با استفاده از داعش بازی کوتاه مدت تاکتیکی انجام داد و می توان از داعش به عنوان ابزار فشار علیه دیگر دولتها استفاده کرد باید متوقف شود، اقدام نظامی علیه داعش هم فقط بمباران آن نیست و ما به یک استراتژی چند بعدی به هم پیوسته در این رابطه نیاز داریم.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به سوالی تاکید کرد: به نظر من دو مشکل می تواند به عنوان چالش امنیتی جدید در سال 2015 ظاهر شود که اول بازگشت سیاستهای جنگ سرد و بازگشت به رقابتهای ژئوپلتیک دوره جنگ سرد است. ممکن است ما به دهه 1980 و 1990 برگردیم اما محتوای مسائل منطقه و جهان تغییر کرده است.

وی افزود: افراطی گری و نحوه برخورد با افراطی گری یکی دیگر از چالشهای اصلی است. ما افراطی گری را در خاورمیانه و اروپا می بینیم، چه باید کرد؟ نمی توان با افراطی گری از طریق نادیده گرفتن افراد مبارزه کرد، این یک پدیده خیلی خطرناک است. بویژه اینکه در اروپا توهین به ارزشها و توهین به اسلام یک رویه شده است ،این امر باعث افراطی گری و باعث محرومیت افراد از حقوقشان می شود.

منبع

"Our President, analytical news site"