دولت فرانسه موفقيت هاي چشمگير جمهوري اسلامي ايران را در زمينه فضايي نگران كننده توصيف كرد.

دولت فرانسه كه از دستاورد اخير كشورمان در زمينه فضايي عصباني است، مدعي شد كه اعلام پرتاب ماهواره نويد توسط ايران به فضا، نگران كننده است.

سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه ادعا كرد اگر اين اطلاعات درست باشد، نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت به شمار مي رود.

برنار والرو در بيانيه اي كه دوشنبه شب منتشر شده مدعي شد قطعنامه 1929 شوراي امنيت صادره در ژوئن 2010 پرتاب ماهواره توسط ايران از طريق موشكهايي كه فناوري بالستيك در آن به كار رفته را ممنوع كرده است.

خاطرنشان مي شود جمهوري اسلامي ايران، چهاردهم بهمن همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر، ماهواره نويد علم و صنعت را با موفقيت به هوا پرتاب كرد.