مهندس مشایی: می خواهند ناکارآمدی خود را به پای دولت قبل تمام کنند این فضا استمرار نخواهد داشت، اجازه بدهید تمام تیرهایشان را پرتاب کنند؛ تنها مظلومیت احمدی نژاد است که بیشتر هویدا خواهد شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، مهندس اسفندیار رحیم مشایی در گفت و گوی کوتاه خود با میدان ۷۲ ضمن تاکید بر اینکه هیچ برنامه ای جهت فعالیت در فضای سیاسی را ندارد، گفت: بهتر است به خود آقای احمدی نژاد مراجعه کنید.

وی در مقابل اصرار خبرنگار میدان ۷۲ گفت: می خواهند ناکارآمدی خود را به پای دولت قبل تمام کنند این فضا استمرار نخواهد داشت، اجازه بدهید تمام تیرهایشان را پرتاب کنند؛ تنها مظلومیت احمدی نژاد است که بیشتر هویدا خواهد شد.

مشایی در پایان گفت: بنویسید که مشایی هیچ برنامه ای برای کار سیاسی و حتی موضع گیری سیاسی ندارد. ”