سخنگوی کاخ سفید به سخنان دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمع مردم استان خوزستان پیرامون پرونده هسته ای ایران واکنش نشان داد.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، باشگاه خبرنگاران به نقل از سی ان ان آورده است: سخنگوی کاخ سفید به سخنان دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمع مردم استان خوزستان پیرامون پرونده هسته ای واکنش نشان داد و مدعی شد،سخنان رئیس جمهور ایران در روند مذاکرات هسته ای ایران و غرب بی تاثیر است.

کاخ سفید در بیانیه خود مدعی شده که مقامات ایرانی برای مصرف داخلی توافقنامه را به شکل خاصی توصیف می کنند و این توافق سند بسیار مستحکمی است که ایران را ملزم می کند که قدم های بعدی را به صورت شفاف و قابل نظارت بردارد.

در همین حال کاخ سفید به مسأله قرارداد نفتی میان ایران و روسیه اشاره کرد و مدعی شد،این قرارداد میان دو کشور سبب نگرانی واشنگتن خواهد شد.

سخنگوی کاخ سفید به سخنان دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمع مردم استان خوزستان پیرامون پرونده هسته ای ایران واکنش نشان داد.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، باشگاه خبرنگاران به نقل از سی ان ان آورده است: سخنگوی کاخ سفید به سخنان دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمع مردم استان خوزستان پیرامون پرونده هسته ای واکنش نشان داد و مدعی شد،سخنان رئیس جمهور ایران در روند مذاکرات هسته ای ایران و غرب بی تاثیر است.

کاخ سفید در بیانیه خود مدعی شده که مقامات ایرانی برای مصرف داخلی توافقنامه را به شکل خاصی توصیف می کنند و این توافق سند بسیار مستحکمی است که ایران را ملزم می کند که قدم های بعدی را به صورت شفاف و قابل نظارت بردارد.

در همین حال کاخ سفید به مسأله قرارداد نفتی میان ایران و روسیه اشاره کرد و مدعی شد،این قرارداد میان دو کشور سبب نگرانی واشنگتن خواهد شد.