کاندیدای ریاست جمهوری با بیان اینکه در برخی بخش‌ها گفتمان انقلاب اسلامی به نوع دیگری القاء شده و نقاط قوت را به عنوان نقطه ضعف قلمداد کرده‌اند اظهار کرد: در سیاست حارجی اگر پیشرفتی حاصل شده نتیجه مقاومت بوده است نه سازش.

صراط: سعید جلیلی امشب در دیدار با آیت‌الله نوری‌همدانی در سخنانی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی و گفتمان آن بسیار بالا‌ست، تاکید کرد: ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی داریم و بیشتر از آنکه نگران تهدیدها باشم نگران این هستم که از فرصت‌ها به درستی استفاده نکنیم.

وی تاکید کرد: در هر کجا که فرصت‌هایی مهیا شده و پیشرفت‌ها حاصل شده است به برکت بهره‌مندی از اندیشه دینی بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: بهره‌گیری از اندیشه دینی در سیاست خارجی برای ما اقتدار به همراه داشته است.

وی تاکید کرد: ما در داخل کشور پیشرفت داشته‌ایم و رویکرد ما این است که بتوانیم اندیشه دینی را که باعث پیشرفت کشور است در تمام بخش‌ها جاری کنیم.

جلیلی با بیان اینکه در برخی بخش‌ها گفتمان انقلاب اسلامی به نوع دیگری القاء شده و نقاط قوت را به عنوان نقطه ضعف قلمداد کرده‌اند اظهار کرد: در سیاست خارجی اگر پیشرفتی حاصل شده نتیجه مقاومت بوده است نه سازش.

وی تاکید کرد: معتقد هستم رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه وظیفه دارد ساختار دولت را به صورتی روان کند که از همه این ظرفیت‌ها در کشور به بهترین شکل استفاده شود.