دادگاهی در آمریکا روز چهارشنبه به پرداخت 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به خانواده‌های قربانیان حادثه بمبگذاری سال 1983 در بیروت رأی داد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از فارس، دادگاهی در آمریکا روز چهارشنبه به پرداخت 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به خانواده‌های قربانیان حادثه بمبگذاری سال 1983 در بیروت رأی داد.