رئیس جمهوری گفت: امیدواریم با تلاش دانشمندان این سرزمین، انجمن های علمی و همه کسانی که دل در گرو سعادت و کمال انسان دارند، بتوانیم پرچم حقیقت انسان را بر بام جهان نصب کنیم.

«محمود احمدی نژاد» ظهر شنبه طی سخنانی کوتاه در نخستین جشنواره تجلیل از آثار و فعالان برتر حوزه جهانی شدن و نخبگان علمی و فرهنگی کشور افزود: از بیانات خوب دوستان عزیز در این جشنواره به ویژه برادر عزیزم آقای مشایی که یک دوره فشرده فلسفه خلق انسان و کمال را بیان کرد، استفاده کردیم و نمی خواهم شیرینی بیان عمیق وی را که برگرفته از معارف ناب است، دستکاری کنم.
رییس جمهوری با بیان این که تمام علوم در تبع دریافت و تعریف ما از انسان است، اظهارداشت: اگر تعریف درست و کاملی از انسان ارایه کنیم، اقتصاد، جامعه شناسی، ادبیات، صنعت، ریاضیات و تمامی علوم، معنا و مفهوم خود را می یابند.

وی افزود:امیدواریم ما مردم این سرزمین با کمک کسانی که دل در گروه سعادت و کمال انسان دارند بتوانیم پرچم حقیقت انسان را بر بام جهان نصب کنیم.

در این جشنواره «اسفندیار رحیم مشایی» دبیر شورای راهبردی مرکز مطالعات جهانی شدن و «نسرین سلطانخواه» معاون علمی و فناوری رییس جمهوری سخنرانی کردند.
«محمدحسن طریقت منفرد» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جشنواره حضور داشت.
رییس جمهوری در نخستین جشنواره تجلیل از آثار و فعالان برتر حوزه جهانی شدن و نخبگان علمی و فرهنگی کشور از 24 نخبه برتر و 10 نفر شایسته تقدیر در حوزه جهانی شدن تجلیل کرد.