انتشار بخش‌هايي از يكي از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در آن گفت‌وگوي همسر مهدي كروبي با شهرام جزايري افشا شده است، بشدت مورد انتقاد اعضاي حزب اعتماد ملي قرار گرفت.

 

ايران نوشت؛ سايت‌هاي وابسته به حزب اعتماد ملي بدون تكذيب مطالب منتشره، در مطالبي خواستار برخورد قوه قضائيه با روزنامه افشاكننده اين گفت‌وگو شده‌اند. رسانه‌هاي وابسته به ميرحسين موسوي نيز اين افشاگري را بايكوت كرده‌اند.

 

گفتني است روزنامه وطن امروز، روز پنجشنبه در گزارشي گفت‌وگوي فاطمه كروبي، همسر مهدي كروبي و شهرام جزايري را منتشر كرده كه در آن به جزايري گفته مي‌شود كه اعترافاتش را تكذيب كند تا مورد حمايت قرار گيرد.