نیمه آبانماه ۱۳۹۰ بود که دکتر محمود احمدی نژاد در جمـع حامیان دولت اسلامی به سخنرانی پرداخت. قسمت عمده‌ای از این سخنان هیچگاه رسانه ای نشد؛ مرور و بازخوانی این سخنرانی که در قالب «پاسخ احمدی نژاد به شبهات؛ ناگفته‌ها و درد دل‌های احمدی‌نژاد با احمدی‌نژادی‌ها» و پس از وقوع انواع حوادث تخریبی و بروز شایعات علیه رئیس جمهور سابق و دولتمردان دولت های نهم و دهم صورت می پذیرد، ابعاد پنهانی از حکمت ها و نیات نهفته در وقایع آشکار و پنهان آن ایام را یادآوری می نماید.

«به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ متن کامل این سخنرانی منتشر نشده‌ دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشورمان که انتشار خلاصه‌ي آن نیز بحث هایی را در رسانه‌ها به وجود آورد، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیـک الفرج. و العافیة و النصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصـاره و المستشهدین بین یدیه
قبل از اینکه گزارشاتی را خدمت دوستان داشتـه باشـم چند نکتـه را بایــد توجـه نمود:

** ایستادن بر مسیر اسلام ناب و بر ولایت به این سادگی ها نیست
نکته اول:  ایستـادن بر خط مستقیم الهی بر عدالت، برتوحید، بر اسلام ناب و بر ولایت به این سادگی‌ها که بعضی گفتگو مي‌کنند نیست.  اینکـه ولایـت را طـوری بگویند که چهار تا بچه چهارم و پنجم ابتدایی هم متوجه شوند، این همه مشکلات د ر طول تاریخ ایجاد نمي‌شد. دشوارتریـن کار حرکت در مسیر حق و در مرز حق است. اگر درک و عمق مسایل به این سـادگی بود این همه انحراف در طول تاریـخ بشـری اتفاق نمي‌افتـاد. اگـر فهم مسـایل به این سادگی بود که کسی گمـراه نمي‌شـد. اگر درک ولایت به این سادگی بود این همه پیامبـر و امـام نباید مي‌آمـدند. همین شهادت یازده امام، شهادت حضرت زهـرا سلام الله علیهـا نشانه گمراهی است. شهادت شهیـد بهشتی نمـونه گمراهی بشر است.

** برای حفظ انقلاب 60 درصد از حرف هایم را اصلا نمی توانم بگویم

نکته دوم: اگر کسی در چنین موضع خدمتی قرار گیـرد که  من قرار گــرفته ام، شاید حدود ۱۰ درصـد از حرفهایش را بتواند بزند، حدود ۲۵ درصدش را شاید بتواند بعد از تمام شدن مسئولیت در آینده بگوید و حدود ۶۰ درصـدش را هـرگز نمی تواند بگوید، چون مصالح بالاتری هست، برای اینکه راه بماند، برای اینکه انقلاب حفظ شود. ما کـه نیامده ایم فقط خودمان را حفظ کنیم، آمده ایم که پرچم، عزت ایران اسلامی، این نظام بماند. مي‌گویند منحـرف شـده ای، اگر انحراف  این است که مخالفـان دولـت مي‌گویند، ما از اول هم منحـرف بودیم و گفتیم که این معـادلات را قبول نداریم! سال ۸۳ یکی از همین آقایان آمد و تحلیلی کرد و گفت برای ریاست جمهوری ما به آقای دیگری فکر مي‌کردیم – همین آقایی که در استیضاح وزیر اقتصاد خیلی جوش میزد که من ترسیدم قلبش بایستد – دیدیم او نمي‌تواند، تو آماده ای؟ گفتم متوجه ابعاد و تبعات حرفی که میزنی هستی؟ اگر یک نفر مثل من از متن پابرهنه‌ها جامعه بیاید رییس جمهور شود یک انقلاب دوباره است، بساط اشرافی گری و شاهنشاهی و خانواده تباری و بچـاپ بچـاپ را جمع مي‌کنـم، تو تحـمل داری؟! من بیایم پنهان کاری ندارم، سیاسی کاری ندارم بدان اگر همه دنیا بر علیـه ما باشنـد ذره ای کوتاه نخواهیم آمد. در سفر به استان خراسان جنوبی دوستان تشریفات روستای محرومی را انتخاب کردند، سرزده به روستا رفتم، وقتی رسیدم به خـدا قسم مي‌ خواستم زمیـن دهان باز کند و بـروم زیر زمیـن، ما مسئولیم و این همه فقر، این همه محرومیت؟! عده ای دارند منفجـر مي‌شوند از بس که خورده اند و … فراموش نکرده اید سال ۸۳ را که کسی جرات دفاع از شهدا و دفاع مقدس را نداشت و در تریبون رسمی  مي‌گفتنـد دوران امـام تمـام شده و به مـوزه تاریخ پیوسته، کسی هم چیزی نگفت! گفتم من بیایم مي‌ایستم روی مرز حـق و کـوتاه نخـواهم آمد.

**دسترسی به انـرژی اتـمی یعنی شکسـت۲۰۰ سـال شـعار استـعمـار علیـه دیـن
اما چند نکتـه پیرامـون مسائل و  شرایـط جهـان: یک کتابی قبـل از انقـلاب چـاپ شـد به نام « تاریخ ۳۰ ساله» یک کمونیست نوشت که قبل از انقلاب اعدام شد مي‌گوید: « اگر امام خمینی رحمـت الله علیـه کوچکترین فرصتی پیدا کند تمام جهان را تغییر مي‌ دهد، و انقـلابی پیدا خـواهد شـد که دنیـا را خواهد گرفت» جایگاه ایران جایگاه بزرگی در تحـول عظیـم جهـانی است. به خاطـر همین مي‌خواهنـد نگـذارند ایران ذره ای فضـا پیـدا کند. خـوب ما در کشور در دوره اول که دوران جنـگ است مشغول به جنگ بودیم. در دوران دوم با شعـارهای تنش زدایی و گفتگو و …. هر چندکه این شعارها خـوب است ولی چـون آنـها از مـوضع ضـعف وارد شـدند در نتیجـه کار معکـوس شد، و هرروز عقـب نشینی کردیم، همین دسترسی ایـران به انـرژی اتـمی یعنی شکسـت ۱۵۰ سـال ۲۰۰ سـال شـعار استـعمـار علیـه دیـن، یعنی اگـر مـا توجـه داشتـه مي‌توانیـم معادلات جهـان را بهم بزنیم.

**اقتصاددانان و بزرگان اقتصادی آمریکاخودشان مي‌گفتند ما دیگر از مـواضع آمریکا دفاع نمي‌کنیم
وقتی ایستـادیم در دنیـا روی اصول، دیدید چه اتفـاقی در دنیا افتاد. اینـها کلـک زدند ؛ استعمار گران با بحث نظم نوین جهانی مي‌خواهند مدلی بدلی از حکومت امام عصر(عج) را به بشریت نشان دهند، که الحمدلله با استواری بر مواضع این در حال فروپاشی است. در سفر  اخیر به سازمان ملل در جمع اقتصاددانان و بزرگان اقتصادی آمریکا که نزدیک به بیست و چند نفر بودند خودشان مي‌گفتند: ما دیگر از مـواضع آمریکا دفاع نمي‌کنیم. این برای من خیلی جالب بود که برای اولین باراقتصاددانان از سیاست های اقتصادی دولتشـان دفاع نمي‌کردند. آنجا به آنها گفتم: که مردم این وضعیت را تحمل نخواهند کرد و به زودی علیه نظام سـرمایه داری قیام مي‌کنند و به آنها توصیه کردم که قبل از اینکه وضع به شورش برسد خودتان اصلاح کنید و مسائل را مدیریت کنید تا از بین نروید. گفتم ما داریم به شما خبر مي‌دهیم از سرِ دشمنی نیست بلکه از سر دوستی است. امروز در شرایط حساسی هستیم ؛ غـرب تمام قوای خود را بسیج کرده که بزند و کار را تمام کند، مثل روز روشن است که ناتو برای حمله به ایـران له له مي‌زند. مثل روز روشن است که اگر اتفاقاتی که اطراف رژیم صهیونستـی محقق بشود ؛ تمـام حـرکت‌ها به سمـت ایـران خواهد شد. شرایط عادی نیست، داریم به لحظـه برخورد نهایی نزدیک مي‌شویم؛ البته این برخورد الزاما برخورد نظامی نیست و ممکن است برخورد  سیاسی  و… باشد. داریم  به نقطـه اوج مي‌رسیم، اگر غفلت کنیم ضربـه ای خواهیـم خورد که تا ۵۰۰ سال نتوانیم بلنـد شویم. در  لیبی چه شد؟ کار دست چه کسانی افتاد؟ ما از قبل گفتیم و چقـدر سرو صدا راه انداختند و انشاء الله  تحلیلمان در آینده روشن مي‌شود که آمریکا فهمید که اگر این انقلاب‌ها را جلو نیندازند دیگر نمي‌توانند در منطقه حضور داشته  باشند.

اینها مي‌خواستنـد به سوریـه حمله کنند تا راه را بـاز کننـد برای حمله به ایـران. به دبیـر کل گفتم برو به همه بگو ناتو پایـش را بگـذارد به سوریه منطقه منفجر خواهـد شد. انشاء الله اگر بتوانیم داخل سوریه و انقلاب های منطقه را خوب مدیریـت کنیم، بعـد از ۳ تا ۵ سال آینده همه چیز به نفـع ایـران تمـام خـواهد شد.


وقتی مناسبات عمومی جهان سست شود قاعدتاً این تاثیر در ایـران هم اثر خواهد گذاشت. داخل کشور مشکلات و نارضایتی کم نیست، در انتخابات ۸۸ حدود ۱۴ میلیون نفر به مخالفین که به این مشکلات پرداختند رای دادند، ما هم همان حرفها را مي‌زدیم اما مردم احساس کردند که آنها صداقت ندارند. هنر این دولت این بود که این انتقادات را در چارچوب نظام و ارزشها و انقلاب مطرح کرد ؛ این اعتقاد ماست این انقلاب ظرفیت پاسخگویی به همه نیازهای مردم  را دارد.

** *۶ ماه قبل از انتخابات به وزیر اطلاعات هشدار دادم که اینها قصد براندازی دارند ؛ گفتند خبری نیست/ گفتم دو نفر از معاونین وزارت اطلاعات با جریان فتنه همراهی می کنند، گفت من تکلیف خودم را از جای دیگری می گیـرم!

قبل از انتخابات ۸۸ از طریق بچـه های حزب اللهی که در ستادهایشان بـودند متوجـه شدم که جریانی بسیار پیچیده برای براندازی سازماندهی مي‌کند، آنها خانه های تیمی و موتور و حتی اسلحه آماده کرده بودند. ۶ ماه قبل از انتخابات به وزیر اطلاعات  هشدار دادم که اینها قصد براندازی دارند ؛ گفتند خبری نیست. ۳ ماه بعد گفتم دو نفر از معاونین وزارت اطلاعات با جریان فتنه همراهی مي‌کنند. گفتم این دو معاون را بردارید: گفت من تکلیف خودم را از جای دیگری مي‌گیـرم! گفتم اگر زمان انتخـابات رسید و براندازی اتفاق افتاد، جواب خدا و شهدا را چه مي‌دهید؟ …..

چند بار به آقای اژه ای گفتم ؛ عوض اینکه تمام انرژی را آنطرف بگذارند آمدند روی ما کار کردند بعد هم دیدید که آقای موسوی پنجشنبه قبل از انتخابات در مصاحبه با تایمز گفته بود که انتخابات فقط برای ما یک مرحله است چه ببریم چـه ببازیم در خیابانیم. برنامه بر این بود که جلوی هر وزارت را ۵۰۰ نفر بگیرندو وزارتخانه را اشغال کنند و سپـس مجلس را تعطیل کنند و سپس به سمت بیت رهبری بروند.
**سال 84 به من گفتند برو کنار 1 درصد بیشتر رای نداری/ در کابینه اول اگر بعضی ها را نمی آوردم دولت را از همان اول ریشه کن می‌کردند

البته ماجرا تمام نشد ؛  جریانی که از اول با انقلاب  صادق نبـودند، از ابتدا دنبال پست و  مقام بودند با جریان براندازی همراه شدند. در انتخابات سال ۸۴  به من گفتند برو کنار، گفتم  چـرا؟ گفتند تو یک درصد بیشتر رأی نداری، گفتم که من جوان هستم، کلی آرزو دارم، مگر یک درصد رای ندارم، برای شما که با این یک درصدمشکلی ایجاد نمی شود بگذارید شرکت کنم تا دلم خوش باشد. کار به جایی رسیده بود که گفتند اگر کنار نروی کاری مي‌کنیم که در این مملکت نتوانی زندگی کنی. بعد از انتخابات ۸۴ با سایر کاندیدهای اصول گرا  دیدار داشتم و گفتم هـرکس طرح و برنامه و نیرویی دارد به من معرفی کند، یکی از آنها (قالیباف) که بعدا به مجموعه دیگری رفت گفت من نه طـرح دارم و نه نیرو. ولی با این وجود از بیست و یک نفر اعضای کابینه اول، یازده نفر از کسانی بودند که در لیسـت آنها بودند که بخاطر همین موضوع از طرف حامیان و دوستان راجـع به خیلی‌ها مورد اعتراض قرار گرفتم اما بدانید اگر آنها را در کابینه نمي‌آوردم همان اول دولت نهم ریشه کن مي‌کردند و کسی هم نمي‌فهمیـد حرفهای دولت چیست.
قبل از انتخابـات ۸۸  خبرـ دارم جلسه ای با هم داشتند گفته بودند: اگر این دولت دوبـاره رأی بیـاورد، ما دیگر نمي‌توانیم در این مملکـت کـاری انجام بدهیم. اگر یک بار دیگر رای بیاورد قائله حزبو حزب بازی را جمع مي‌کند. غرب هم نـظرش این بود اگر این دولت رای بیاورد مناسبات جهانی بهم مي‌خورد ؛ به همین خاطر با تمام وجود به صحنـه آمدند و جریان مخالف کمک کردند. حتی یکی از این آقایان به ظـاهر اصـول گرا نامه نوشته بود به رهبری که فـلانی (موسـوی) چون رأی مي‌آورد، باید خودمان را  برای کار کردن با آنها آماده کنیم.

** تهمت تخلف مالی و ماجرای کردان، سناریوی آنها برای انتخابات بود تا ما را تخریب کنند.

تخلف ۱ میلیاردی دولت که قبل از انتخابات مطرح کردند و بعد مشخص شد دروغ بود، بسـاطی که سر مرحوم کردان درست کردند همه اش از ابتدا یک سناریوی طراحی شده جهت انتخابات بود تا ما را تخریب کنند. برخی خودشان را آماده تبریک به طرف مقابل (موسوی) کرده بودند. اینها خودشان تمام حیثیتشان از جریان اصولگرا بود تبریک به نامزد اصلاح طلبان مي‌گفتند و گول آنها را خوردند. وقتی ۱۰ درصد از صندوقهای تهران را بازشماری کردند، رأی من ۸ هزارتا بیشتر شد که تصمیم گرفتند بازشماری را ادامه ندهنـد چرا که در کـل کشـور اگـر این کـار را میکردند، حدود۷۰۰ - ۸۰۰ هزار تا به آرای من اضافه مي‌شد. چون تهران نمونه آماری خوبی برای کل کشور است.

**وزارت اطلاعات بجای توجه به براندازان روی دولت تمرکز کرد
بعد از انتخابات حدود ۳۰۰ خانه تیمی سازماندهی شده کشف شد که در برخی از آنها اسلحه وجود داشت اما وزارت اطلاعـات از اینها غفلت کرد به جای اینکه روی براندازان تمرکز کند، روی دولت  و  تیم دولت تمرکز کردند.  بعد از انتخابات ۸۸ در سفر به سازمان ملل اعتقاد آنها این بود که احتمالا به دلیل حوادث داخلی و جوی که بر علیه ما شروع کردند، ما در موضع انفعال قرار داریم. اما ما از موضع قدرت رفتیم و تندتر از قبل هم عمل کردیم. کدام یک از مدعیان ولایت جرأت داشتند آن طرف مرز اینگونه حرف بزنند؟ تا مي‌روند آن طرف مرز محافظه کار مي‌شوند.

از قبل برای ما روشن بود که از روز بعد از انتخابـات شروع مي‌کنند برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کار کردن. چون دور آخر دولت بود، برخی بجای اینکه همکاری کنند از فردای انتخـابات، موضوع انتخابات ریاست جمهوری بعدی در کارگروههایشان قرار دادند و چون مي‌دانستند دولت محبوب است و رأی مي‌آورد، بـرای تخریب دولت برنامه ریزی کردند و اتهامات عجیب و غریب به دولت زدند. برنامه ریزی کرده اند و به مانعی بزرگ رسیده اند که ارتباط دولت با مردم است. خطی که در امتداد کار دولت ترسیم می شود به آنها نمي‌رسد. جلسات گوناگون گذاشتند تا جایگاه دولت را در افکار عمومی له کنند و دگرگون نمایند ؛ گفتند اگر خودمان را نمي‌توانیم بالا بکشیم دولـت را پایین مي‌کشیم.

** روایت پاسخ های احمدی نژاد به یک منتقد دو آتشه

با یکی از کسانی که قبلا به ایشان ارادت داشتیـم و الان هم دوستشـان داریم، بعد از این حوادث آمد پیش من با یه توپ پُر، دستش را گرفتم گفتم همه این بـرخوردها فقط برای انتخابات است. ناراحت شد ۴۵ دقیقه هرچی دلش مي‌خواست گفت. شروعش این بود: شما خط فرهنگیتان از اول منحـرف بود، شما با رمالها وجن گیران و … بودید، شما بدنه حزب اللهی را کـنار گذاشتیـد و یـک مشت دزد آوردیـد. همه را که گفت گفتم: بسم الله الرحمن الرحیم ؛ اللهـم عجل لولیـک الفرج و العافیة و النصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه.

** در مساله حضور بانـوان در ورزشـگاه‌ها از رهبری اجازه گرفته بودم

   گفتم: یک مورد بگو که برنامـه ریزی های فرهنگی دولت خلاف فتوای رهبــری عمل شده باشد؟ گفت: مساله حضور بانـوان در ورزشـگاه ها. گفتـم: اتفـاقاً خـاص ایـن مورد از رهبـری اجازه خواسته ایم ایشان فـرمودند: به دولتهـای قبل اجـازه ندادم اما چون تو مي‌خواهی اصـلاح کنی اشـکالی نـدارد. بعـدها که سروصدا شد فرمـودند فعـلا مساله اول کشـور نیسـت.

* رهبری در دوره صفار هرندی گفت فرهنگ مظلوم است

گفت آقا گفتند: در بحث فرهنگی دولت ضعیف عمل کرده و فرهنـگ مظلوم است. گفتم: چه موقع گفتند؟ رهبری در دوره چه کسی گفت فرهنگ مظلوم است؟! ( آقای صفارهرندی). البته بعد از موضع رهبری در قبـال کار فرهنگی ما یک سال را سال کار فرهنگی دولت اعلام کـردیم، و در تمام سـفرها کمیسیـون فرهنگی تشکیل شد. گفت: مشـایی به ائمه جماعات پول داده! گفتم: خیر من داده ام نه مشایی! قاعده این است که مسئول دفتر دستورات رئیس جمهور را ابلاغ مي‌کند. ثانیا ً مگر پول دادن به ائمه جمعه خلاف است؟ کجا مهمتر از ائمه جمعه است؟ ائمه جمعه مراجعات مردمی دارند، دفاترشـان شلوغ اسـت و هزینه دارد. خیلی هایشان درخواست کمـک مالی داشتنـد و کسی نگفـت که ما نمي‌خواهیم.  بنده هم دستور دادم  بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون بسته به وسعت شهر به همه ائمه  جمعه پرداخت کنند و تازه به جز  دو سه نفر کسی آنرا پس نداده اند.

گفتند: مشـایی به آدمهای  فاسد  میلیارد میلیارد پول مي‌دهد! بعضی‌ها فکر مي‌کنند گونی گونی آنجا پول گذاشتند همین جوری خرج مي‌کنند! گفتیم: مگر بودجـه دست دولت است؟ هرجـا جداگانه بودجه خودش را مي‌گیرد. مگر دولت بدون حساب و کتاب است؟ حسـاب دارد، ذی حساب دارد، مملکت دیوان محاسبات دارد. مگر دستگاههای نظارتی کجا هستند؟ چرا مدرک رو نمي‌کنند؟ خود آنها هم مي‌دانند که نمي‌شود یک ریال را هم بدون حساب و کتاب هزینه کرد.

** ریگی چند بار مي‌خواست ترورم کند

ما که هـر روز خودمان را فدایی این انقلاب مي‌کنیم. من یه آدم بی استعداد بی اطلاع نیستم، من هر بار که سفر استانی مي‌روم هر آنْ منتظر یک حادثه هستم. دهها گروه برای ترور آمده اند که  به فضل الهی خنثی و دستگیر شده اند، ریگی در اعتـرافاتش گفـت چندبار مي‌خواستیـم ترور کنیم. ولی مي‌ارزد ده تا رییس جمهـور هوا شود اما مردمی بودن نـظام حفظ شود چون قـدرت نـظام به مـردم است. مسئول باید در کنار مردم باشد.

این شخص گفت: مي‌گـویند شما رفته اید کار کرده اید و محبوب شده ای و نظر شما  دربـاره انتخـابات آینده موثر  خواهد بود!  مي‌ پرسم تبلیغات کرده ام یا کار؟ گفت: تبلیغـات نکرده اید، کار کرده اید! همه مي‌گویند تبلیغات این دولت صفر است. گفتم پس برای آنها موضوع جریان انحرافی و اسلام و … نیست. مسأله انتخـابات است اینها که گفتید همه تهمت است و مسأله اصلی انتخابات است و نه عملکرد دولت. وقتی کار مي‌کنیم مي‌ گویند کار مي‌کنید تا محبوب شوید. کار نمي‌کنیم مي‌گویند باید دست دولت قطع شود. بالاخره ما چـکار کنیم این وسـط؟!!

** همزمان هم مي‌گویند انجن حجتیه و هم بهایی!!
   همزمان هم مي‌گویند انجمن حجتیه و هم بهایی!! بهایی و حجتیه که با هم مخالفند ضد هم هستند! اینها مي‌ خواستند تخریـب‌ها را آبان ماه شروع کنند اما خدا خواست زودتر شروع کـردند.

**معلوم شد رمـالها با همـه ارتباط دارند الا دولت!

   دولـت را به ارتباط با رمـالها متهـم کردند، آخـرش معلوم شد رمـالها با همـه ارتباط دارند الا دولت! کسانی کارهایشان را با رمالها هماهنگ مي‌کنند که ادعای آخر خط سیاستمداری دارند! کسی که خدا را دارد نیـازی به اینها ندارد چون «کفی بالله حسیبا » و « کفی بالله وکیلا» « ألیس الله بکاف عبده »  اگر قرار بود کـار ما با رمـال و جن گیر باشد که نیاز نبود شهـر به شهـر برویـم و جـان بکنیم. به همان رمالها و اجنه مي‌گفتیـم که یـک کاری بکنند! در ضمن اگر این رمال و جـن گیـرها کاری از دستشان بر مي‌آمد که مي‌ توانستند جلوی دستگیری خودشان را بگیرند. خوب پس کو این همه رمـال و جـادوگر که گفتیـد با دولـت ارتبـاط دارنـد؟ خـوب کجا هستند؟ چطور شد؟ چرا صدایش به یکباره خوابید! این همـه تهمت زدند و در آخر گفتند که این‌ها وابستـه به بیـگانه هستند!! گفتم حالا که همه را گرفته اید و من مي‌دانم که جراتش را ندارید بگویید اشتباه بـود لااقل بگـویید اتهـامات به دولت وارد نبود. در اردبیل گفتم یک عـده مصونیـت دارند در تهمـت‌ها وتوهین‌ها به دولـت.

 گفتند در دولت فسـاد وجـود دارد!! معاون اول من را متهـم کردند به فسـاد مالی. من در جلسه سران قوا به رئیس قوه قضائیه گفتم کو سند مبتنی بر فساد آقای رحیمی؟ رئیس قوه قضائیه گفت: من نگفتم رحیمی! فردای آن روز هم دادستان (آقای اژه ای) گفت: رحیمی! روزنامه‌ها هم نوشتند رحیمی! اما سکوت کردند!! قبـل از محاکمه مجازات کردند. شما که به همه حسابهای بانکی دسترسی دارید. در بیاورید که رحیمی چقدر پول دارد، مشـایی چقدر پول دارد. گفتند مشایی چهار میلیـارد دلار برده، گفتم اسناد مالکیت و حسابهای بانکی که دست شماست اثبات کنید و …

  به رهبری عزیز گفتم: آقا اگر توانستنـد یک ریـالش را ثابـت کننـد کنارشـان که مي‌گذارم هیچ، خودم هم از مردم عذر خـواهی مي‌کنـم و استعفـا  مي‌دهم آقا فرمودند: حالا نگویید یک ریال، گفتم بـرای این دولـت حتی یک ریـال. اینها بایـد بداننـد که در ایـن مقطع هم شکست خواهند خورد. در مورد قضیه اختلاس بانکی: دولت از ۶ سال پیش اصلاح ساختار بانکی را فریاد زده است، گفتیم این سیستم بانکی غلط است و در داخلش سوءاستفاده است. اما به جای اینکه اختیارات بدهند، اختیارات ما را کاهش دادند! در طول این ۶ سال همه آن کسانی که امروز مدعی سیستم بانکی و دولت شدند، بجای همراهی، مقابله کردند.

   در مورد فساد اخیر، این گروه، قبل از سال ۸۰ کارشـان را آغازکردند. در کارهای مختلفی وارد شدند، یکی رفته دنبال کارخانه خریدن ،یکی رفته دنبال تجارت و این اواخر مي‌خواستند بانک تأسیس کنند. وقتی متوجه شدم که این گروه مي‌خواهند بانک تاسیس کنند به رییس بانک مرکزی گفتم اینها حمایت غیرقانونی مي‌شوند بررسی کن بعد هم مجوزشان لغو شد. به این صورت بوده برای گرفتن وام یه قراردادی بین فـروشنده و خریدار در بانک ثبت میشود که در تاریخ مقرر وام به جای آنکه به فرد داده شود به فروشنده داده مي‌شود. اینهـا اوراق بانک صادرات را برداشتند بردند بیرون بانک و برای خودشان LC درست کردند و این در نـظام بانکی مرسوم است که LC بانکی مي‌تواند در بانک دیگر اعتبار دریافت کند.

** همان ۵۰ – ۶۰ درصد است که هیچ وقت نمي‌شود گفت

در ماجرای فساد بانکی اخیر اصل جرم و جعل اسناد در بانک صادرات بوده که یک بانک خصوصی است، مدیر عامل بانک صادرات را وادار کردند روز جمعه مصاحبه بگـذارد و بینـدازد گردن دولت... می دانـم چه کسانی پشت اینها هستند که جزو همان ۵۰ – ۶۰ درصد است که هیچ وقت نمي‌شود گفت. قائم مقام بانک مـرکزی را دستگیر کرده اند که تو در نظارت کوتاهی مي‌ کردی برو زندان او گفته وظیفه من نظارت عالیه است، اما به مدیر عامل بانک  صادرات که مي‌رسد مي‌گویند به شعبه ربط دارد، ربطی به مدیر عامل ندارد. مدیر عامل بانـک صادراتی (جهرمی) که بعد از آن همه ماجرا ۸ خرداد برای همین ‌ها LC باز کرد و اعتبار تصویب کرده است، هنوز آزاد است. آنوقت به قائم مقـام بانـک مرکزی گفته بودند:  بگـو کار مشـایی است تا آزادت کنیم!! به او گفتند تو چرا از جلسه ای که با رؤسای بانکها داشتی صورت جلسه نداری؟ دزد در زندان است نمي‌روند از او بپرسند حامی تو چه کسی بوده، از قائم مقام بانک مرکزی مي‌پرسند!

کسی آمده نامه نوشته که بزرگ راه شمال را مي‌سازم، ما نامه را فرستادیم، قرارگاه سـازندگی هم نامه نوشته است، عین همان را فرستاده ایم. آن وقت این را گرفتند سند که آقای مشایی از دزدها حمایت کرده، آیا آقای مشایی مسئول تخلف در بانک صادرات است؟ شخص آقای جهرمی زنگ زده به رئیس شعبه گفته این وام را بدهید، چون از دفتر رئیس جمهور پیگیری مي‌کنند!! به دروغ منظورش دفتـر جای دیگری بود. ولی گفته دفتر رئیس جمهور، چون که نمي‌توانسته اسم آنجا را ببرد! بی دینی و بی تقـوایی اینقـدر؟!! چه خبر شده؟ آقای مشـایی از دزد حمایـت کرده؟ خوب ۳۰ میلیون نامه رسیده. ما نوشتیم بررسی و مساعدت، پیشنهاد خـوبی است! پس چه باید بنویسیم؟ چـه طور    من ۲ میلیون نامه دادم به بانک بـرای وام ۵ میلیـون تومانی، خودم امضـا کردم کـه این ۱۰ میلیون وام گرفته برای مرغداری و ۲ ماه است قسطش عقب افتاده، عمل نکردند آنها را؟ معلـوم است کـه یک بازی سیاسی کثیف است ولی بدانیـد که موفق نمي‌شوند.

 در قضیه ای که گفتند دولت افراد مشکل دار را به بانک معرفی کرده، بعد از قضیه تحریم برای واردات اقلام ضروری از تجار دعوت کردیم. با توجه به اینکه کار سودآور نبود، افراد بسیاری را قبول نکردند. برخی را که قبول کردند جهت شروع کار به بانکها معرفی کردیم. ولی بعدا بانک گفت که اینها بدهکارند و وام نمي‌دهیم. این موضوع را آنچنان علیه دولت بزرگ نمایی کردند که دولت را تخریب کنند. اینها برنامه ریزی داشتند چون احساس کردند اطرافیان من مي‌خواهند برای انتخابات وارد شوند! فکر کردند چهار پنج نفر دور من هستند شروع کردند به زدن آنها، که در گام اول مشایی، سپس رحیمی بعد بقایی و بعد هم نوبت ثمره هاشمی مظلوم است.

** درباره‌ي طلسم شدن احمدی نژاد!

هفت،هشت ماه نهادهای امنیتی به دروغ روی ما زوم کردند و از مسایل مهم غافل شدند. به فردی گفتم این کسی که تو آورده ای در نهاد امنیتی مسئولیت داده ای مشکل دارد. برای کشـور مشکل درست خواهد کرد. گفت: اگر مشـکل درست کند بلافاصله بیرونش مي‌کنیم. گفتم آوردنـش دست شمـاست ولی بیرون کردنش دست شما نیست! بنـده خدا گفت: باید رحیمی را بردارید چون من می گـویم!!  به ایشان گفتم: شما که باشید که مي‌گویید باید بـردارم؟! من پای حق تا هرجا که باشد مي‌ایستـم! گفت: من مطمئنم تو طلسم شده ای!! گفتم چرا؟ گفت: چون یـک نفر استاد و پیر این کار بوده و این حـرف را گفته!! گفتم چه طلسمی؟ گفت طلسم محبت! گفتم به پیر سحر و جـادو بگو بیایـد طلسم  ما را باطل کنـد! گفت: مي‌گوید که طلسم آنقدر محکم است که اگر بخواهیم طلسم را بشکنیـم به خـودمان بر مي‌گردد و ممکن است ما را بکشد! گفتم حواستان هست، شما با زبان رمالها با من صحبت مي‌کنید. شما با این حرفتان به حریم ربوبیت خدا تجاوز کرده اید. شما مي‌دانید با این حرف چه لطمه ای به سی سال خدمات جمهوری اسلامی مي‌رسانید؟ واقعا موجب خجالت بنده هست و بعد از ۳۲ سال مي‌ آیی و درباره جن و طلسم با من صحبت مي‌کنی و من را متهم مي‌کنی! مخالفین ما بعضی حرفها را مي‌گویند که ما از بیت رهبری شنیده ایم. اینها از کجا از جلسه خصوصی من و  رهبری مطلع مي‌شوند که حرفهای خصوصی بین من و رهبری را می دانند؟ اینها که ما را به ضدیت با ولایت فقیه متهم مي‌کنند مي‌شود حسابهای بانکی و تغییرات دارایی هایشان را اعلام کنند؟! ابن سینا را به کفر متهم کردند و گفتند که تو مسلمان نیستی. ابن سینا را با این دوبیت جوابشان را داد:
 

                  کفر چو منی گزاف و آسـان نبود             محکمتر از ایمان من ایمـان نبـود
                  در دهر چو من یکی و آنهم کـافر             پس در همه دهر یک مسلمان نبـود

 حالا حکایت ماست. شما بدانیـد که ولایـت فقیه از جنسش، از جنس مـودّت و محبت است و نه یک حالـت اخمـو و خشن. بعضی‌ها فکـر مي‌کننـد آقا آن بالا نشسته و با اخم و اشاره  دست دستور میدهد! گفتم: رابطه ما و ولی فقیه رابطه پدر و فـرزندی است همانطور که پیامبـر فرموده اند: انا و علی ابـوا هذه الامه، آمدند در اجتماع منیـریه گفتند رابطه ما رابطه اربـاب و رعیتی است، گفتند که رهبـری مي‌تواند زن شما را بر شـما حـرام کنـد. به رهبـری عزیز گفتـم با وجود این دوستان نیـازی به دشمـن ندارید! فاتحـه ولایـت خوانده مي‌شـود.
 مگر ملاک ولایت پذیری چیست؟ حضرت علی(ع) مي‌فرمایند: « اعینونی بالورع و الاجتهاد»  امام سجاد(ع) مي‌فرمایند: «کونوا لنا زینا و لا تکون علینا شینا» مایه زینت ما باشید نه اینکه مایه آبروریزی ما. حضرت علی(ع) مي‌ فرمایند: مرا یاری کنید با ورع. مگر ورع غیر از پاک دامنی است؟ غیر از زهد است؟ غیر از بی اعتنائی به دنیا و قدرت است؟ و اجتهاد یعنی کار پیوسته، کار در کار، کار خستگی ناپذیر. نظام جمهوری اسلامی مگر غیر از ولایت فقیه است؟ چه کسی بیشتر از من خـودش را فـدای این نـظام کـرده ؟ ولایت فقیه را آنقدر ارزان نکنید که دستمایه بازی های سیاسی شود.  حالا آقایی که همـه چیـز دارد از ویـلا و… مي‌گوید دولت ضـد ولایت فقیـه شده!! خودش همه چیز دارد و تنبل و بیـکار اسـت و  لکه ای اسـت بر دامن پاک ولایت فقیه. کسی که سالی دو سـه ماه مرخصی دارد و کیـف و تفریـحاتش هـم سرجایش برقـرار است و… چنین کسی اگر بگوید طرفدار ولایت فقیه است به ضرر ولایت فقیه است.

*تمام نارضایتی های مردم مربوط به کثـافت کاریهای اینهاست

   کسـانی که ما را متهم کردند، بیایند فهرست اموال و حسابهای مالی خود را بگویند و اموال و حسابهای ما را هم در بیاورند، تنظیم میکنم دارایی هایمـان را اعـلام کنیـم و در روزنامـه منتشـر کنیـم هرکس هرچه غیر از آن پیدا کرد مال خودش!  بشرطی که آنها هم اعلام کنند و هرکی هرچی غیر از آن پیدا کرد مال خودش! تمام نارضایتی های مردم مربوط به کثـافت کاریهای اینهاست. پابرهنه بودند و الآن اعیـان نشین شـده اند. مردم را به نـظام بدبیـن کرده اند و حالا دم از ولایت مي‌زننـد. زمینهای کلان در بالای شهر خریده اند و خانه های آنچنانی دارند.

**چرا قوه قضائیه، تصرف زمین 700 هکتاری اطراف تهران توسط یکی از مسئولین را دنبال نمی کند!

اسامی مفسدان را دادم گفتند سیاسی بوده، در جلسه سران قوا گفتم سیاسی بوده؟! بروم جواب بدهم؟ از قوه قضائیه خواستم ۷۰۰ هکتـاری که کسی در اطراف تهران تصرف کرده بگیـرد و به بیـت المال برگرداند. اگر هر متر مربع آن را صد هـزار تومان حسـاب کنید الآن ارزشی حـدود هفتصد میلیارد تومـان دارد. گفتنـد سیاسیه!!

مي‌گویند احمـدی نژاد به قضات فشار مي‌آورد. اما من به شما مي‌گویم اینها چـون نمي‌تواننـد چیـزی را اثبات کننـد این حـرفها را مي‌زنند. همیـن ۴ سال انفصال خدمت آقای بقایی که مي‌گویند موضوع اخلاقی و اقتصـادی است؛ دارند بی تقوایی مي‌کنند. سـال ۸۲  صاحـب خانه ای در شیـراز به سازمان میراث مراجعه مي‌کند و مي‌ خواهد خانه اش را به عنوان میراث فرهنـگی اعـلام کننـد. کارشناسان که شورایی در هر هستند که بعد از بازرسی تشخیص مي‌دهنداین منزل جز میراث فرهنگی مي‌باشد. سال ۸۶ عده ای از وراث منـزل مي‌خواهند این ساختمان را تخریب کنند،به از نظر کارشناسی سازمان که سال ۸۲ انجام شده شکایت مي‌کنندو دادگاه هم رای به عدم میراث فرهنگی بودن خانه مي‌دهد. روند این پرونده‌ها این گونه است که به محـض حکـم دادگاه شخص مي‌رود کار خودش را انجام مي‌دهد. دادگاه بعد از حکـم از آقـای بقـایی بخاطر اعلام نظر کارشناسی در مورد این ساختمان که جنبه اجرایی هم نداشت با دو، سه تا قاضی عوض کردن، به دلیل اینکـه گفته من  نظرم نظر شورای نظارت است، دادگاه حکم به چهارسال انفصال خدمت داده در صورتی که قضیه تمام شده و شخص شاکی هم دنبال کار تخریب منـزل رفته است.

 غربی‌ها به دنبـال این هستنـد که با اتهـام پولشـویی یعنی استفـاده از پول قاچـاق مواد مخدر برای تروریسم بانکهای ما را تحریم کننـد. طرف شعـور ندارد در تلویزیـون به عنـوان کارشنـاس مي‌آید و مي‌گوید دولـت پولشویی دارد. نمي‌فهمـد با این حرفـش آبـروی نـظام را مي‌برد و برای نظام مشـکل ایجـاد مي‌کند.   من اگر احسـاس کنـم کلیت کشور دارد به خطـر مي‌ افتد سکوتم را مي‌شکنم.به حضـرت آقا گفتم اینها خیلی تند مي‌روند و به تـذکر شـما هم گـوش نمي‌کننـد. عرض کردم اجـازه بدهیـد اینها را با روش احمـدی نـژادی ظرف یک ماه سـرجایشان بنشـانم. حضرت آقا فرمودند: کشـور فعلاً آرامـش مي‌خـواهد.

*** هرچـه به ظهـور نزدیـک تر مي‌شـویم احتیاج ما هم به ولایـت فقیـه بیشتر مي‌شود.

ما را متهم مي‌کننـد که مي‌گوییـم ظهـور صغـری آغاز شده و دیگـر ولایـت نمي‌خـواهیم!! اگر هم که ظهور صغری آغاز شـده باشـد به ولایت بیشتـر احتـیاج داریم. در چنین شرایطی باید قـویتر و منسجم تر باشیم. باید بدانیم دوران ما دوران تحمـل اسـت. بسیاری از طرفـداران دولـت در سراسـر کشـور حقـشان ضـایع شـد. هرچـه به ظهـور نزدیـک تر مي‌شـویم احتیاج ما هم به ولایـت فقیـه بیشتر مي‌شود.

اینها با بسیجیان و ائمـه جمعـه و … جلسه گرفته اند که به مـردم بگـوئید به استقبال دولت نروید چون دولت منحرف است! ما مي‌گوئیم مسأله نظام است که دولت مورد استقبال قرار بگیرد و عدم استقبال موضع بین المللی نظام را تضعیف مي‌کند و لطمه مي‌زند. وقتی رهبری در شرایطی که مردم تعیین کننده نظام‌ها هستند به سفر استانی مي‌روند تمام دسیسه های دشمن نقش بر آب مي‌شود. چون ثابت مي‌ کنند نظام ما مردم پشت سرش هستند.

 اینها مي‌گویند باید کاری کنیم که نام احمـدی نژاد و آثار او را به طور کامل محو کنیم ؛ شما عددی نیستید، چون کار برای خداست و کار برای خدا هم از بین نمي‌رود. برای خـدا آمـاده باشیـد و کار کنـید. کـار،کار،کار. همیشه برای خدا در صحنه باشید. بعضی وقتها بعضی‌ها در صحنه هستنـد برای خودشـان. اینهـا که سهل اند، آمریکا و اروپا و … هم جمع شوند نمي‌تواننـد این دولـت را زمین بزنند. هنـوز اول عشـق اسـت ! تا روزی که امپـراتوری آمریکا از کاخ سفید به زیر کشیده شود و عـدالت حاکم شود کار داریم هنوز! مسیر پر پیچ و خمی است و هوشمندی مي‌ خواهد.  دشمنان دنبال فتنه جدیدند. هرچـه آزمـایش سنگیـن تر و بزرگتر شود، نتیجه اش بیشتر و وسیـع تر خواهد بود. به خدا هیچ لکه ننگی به این دولـت نمی چسبـد. البته من ضعیف تـر از ضعیف ترم. مطمئـن باشیـد آینده از آنِ ماست. من قول مي‌دهم، الآن هم اگر مردم باور کنند که کسی طرفـدار دولت است و دولـت از وی حمایت مي‌کند، به وی رأی خواهنـد داد.

  حسینی وزیر اقتصـاد که قهرمان کشتی دانشجـویان بوده، در تحقیـق و تفحـص مجلس گفته بود ما رفتیم فینال یا اول مي‌شویم یا دوم! آخرش روی سکو هستیم. گفتـم اصلاح کنیـد کلامتان را، کار برای خـدا همیشه پیروزی است. اگـر بـرای خـدا باشد اگر بـدنت زیـر سم اسب هـا باشد باز هم پیروز خـواهی بود.

   یک آقایی که تندروی کـرد و گفت: بزرگترین خطر از صـدر اسـلام تا کنون همیـن ها هستند و هفته بعد گفت: البته اینها عـددی نیستند، پیغام دادم که نگران شما هستم. آن شخصی که مي‌خواست پیام را ببرد گفت: به چه دلیلی این حرف را مي‌زنی؟ گفتم: که دولـت نهم را خدا سر کار آورد. احمـدی نژاد فقط یک فلـش جهت نما بود. اگر کسی در ذهنش خطـور  کند که این دولـت را او سر کار آورده خدا یک جـا حالش را مي‌گیرد، و به او نشان مي‌دهد که هیچ کاره بوده. چون اگر ایشان این دولـت را سر کار آورده با موضعگیـری ایشان هم بـاید مي‌رفت. این دولـت را خدا آورده و خدا هم تابحال حفظ کرده است. ما همه کارمان برای خداست. حتی تبعیتمان از ولایت فقیه هم باید برای خدا باشد نه مطامع دنیوی. تبعیت از پیامبر هم باید برای خدا باشد و اگر برای فردی باشد، به جایی نخواهیم رسید. به خدا اگر ما را آخرین نفر صف مومنان هم به حساب بیاورند کلاهمان را به آسمان هفتم مي‌اندازیم.

 به ما گفتـه اند که شما یک جریـان انحـرافی هستید. گفتم مگـر شما اصـل اسـلام هستید که هرکس از شما زاویه داشـت منحـرف باشد؟! اگراینطور است بله ما منحرف هستیم، ما هزار بار از شمـا منحرفیم. من خبر دارم چه خبر است! ما در آینده شاهد پیروزی حتمی هستیم. روز پشیمانی نزدیک است که بیایید و بگویید اشتباه کـرده ایم و دولت چنین و چنان است.
مطمئن باشیـد اگــر این دولـت نیـم سـاعت فرصت حـرف زدن داشتـه باشـد قیمـت سـوراخ مـوش بـالا مي‌رود!

در بخش انتهایی این جلسه، احمدی نژاد به سـوالات حاضـرین پاسخ گفت:

** داستان عزل متکی؛ دیپلماتهایی که پناهنده شدند

سوال: علت برداشتــن متــکی در حیـن مأمــوریت چـه بــود؟
آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من نبـود، در دولت دهم که اصـلا وزیـر من نبـود. من در دور دوم دولـت با ایشـان دیگر کاری نداشتـم وتمام کـارهای بین المللی به عهـده خودم بود. گذشت تا در  اولین سفر دولت دهـم به نیـویورک، سه چهـارتا دیپلمـات را که بنـده مخـالف اعزام اینها به کشورهای غربی بودم، ایشان به غرب اعزام کرد و آنها هم رفتند و پناهنده شدند. بعد از سفر نیویورک، در جلسه ای قضیه بررسی شد و بنا شد ایشان عوض شوند. به هرحال از روزی که تصمیم گرفتیم که ایشان وزیر نباشد،  ایشان مداوماً در سفر بود حتی در دولت هم که حضور پیدا مي‌کرد سریعاً ناپدیـد مي‌شد تا اینکـه بعد از سه ماه بـالاخره در سـاعت ۵ بعـد ازظهـر و بعد ساعت ۱۰ شب با ایشان وقت تنظیـم شد و به ایشان گفتیم که شما دیگـر در دولت وزیر نیستید ولی من دوست دارم شما بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان انـرژی اتمی فعالیت کنیـد. گفت من امشب میخواهم به سنـگال بروم و اصرار کرد که من مي‌روم. گفتم شما از نظر من وزیر نیستی. ولی با این حال با هواپیمـای اختصاصی رفت و گفـت که دوشنبه ظهر بر مي‌گردم.
   من هم همانجا حکـم عزل ایشـان را صادر کـردم و نوشتم که دوشنبه عصر اعلام شود. دوشنبه در سفر استانی بودم، یک دفعه عصر گفتم شـاید از سفر برنگشته باشد؛ با دفتر تماس گرفتم که فعلا حکم را اعلام نکنند. گفتنـد پنج دقیقـه قبل اعلام کردیم. گفتم برداریـد تا مطمئن شویم که برگشتـه است. گفتند دیگر دیر شـده چونکه در رسانه‌ها منتشر شده است. بعد که از سفر برگشتند، از مدیرکل تشریفات وزارت خارجه پرسیدم چرا دیر آمدید؟ گفت: دوشنبه ظهر جلسات رسمی تمام شد و بنا بود برگردیم ولی ایشان به من گفت که یک قرار شام بگذار و سفر را تمـدید کن. گفـت حتی اگر می توانید یک سفر دیگـر هم برای من همـاهنگ کن تا من از اینجا مستقیم به ایـران نروم. ضمناً زمانی هم که ایشان حکـم عزلـش اعلام شد، در هیچ جلسه رسمی نبوده است.

بعداً معاونان ایشان به ما گفتند که ما تعجب مي‌کـردیم چـون ایشان از همان سه ماه قبل به ما گفته بود هرجا که مي‌توانید برای من سفر هماهنگ کنید. فقط سفر باشد هـرجا بود مشکلی نیست! این معاونان مي‌گفتند ما نمي‌دانستیم چه اتفـاقی افتاده ولی ایشان اصـرار به سفر خـارجی داشتند. مـأموریت‌ها را بـاید من به وزیر مي‌دادم اما ایشان بدون هماهنگی با من همه جا میرفت و این سفرها نه نتیجه ای و نه گزارشی داشت.

سوال: تکلیف مافیای نفت چه شد؟ چرا اسامی مفسدین نفتی را اعلام نمي‌کنید؟
ما لیست اسامی مفسدین را به قوه قضائیه دادیم و گفتیم اینکه کار سیاسی نیست! رسیدگی کنید و اعلام کنید. ماجرای هفتصد هکتار راهم به قوه قضائیه دادیم پیگیری نکردند.

سوال: نظـرتان درباره جبهه پایـداری و ۷+۸ چیســت؟
 ۷+۸  را از هر طرف بخوانید باز هم همان ۷+۸ است. حتی اگر آنرا وارانه هم کنید باز هم همان ۷+۸ است. پیداست سرو تهش یکی است. ما با اینها ارتباطی نداریم. فعلا هر دو گروه اثبات خودشان را در نفی دولت مي‌دانند.

سوال: چـرا از تعبیر بیداری انســانی به جــای بیـداری اســلامی اسـتفاده مي‌کنیــد؟
 اولا که اسلام آمده است که انسانها را بیدار کند. من این حرف را در جمع همایش مبارزه با تروریسم گفتم. این تعبیر بیداری انسانی درباره بیداری در غرب و اروپا و آمریکا هم صادق است. در مصر ۴۰ درصد مردم مسلمان نیستند. همچنین هرکس پیرو واقعی حضرت موسی باشد حضرت عیسی را هم قبول دارد و هرکس پیرو واقعی حضرت عیسی باشد پیامبر اسلام را نیز قبول دارد. پس همه مسلمان هستند. هر کس پای ارزش‌های الهی باستد مسلمان است.

   ناجوانمردانه مي‌گویند اسم امام زمان (عج) را بر زبان مي‌آورید تا ولایت فقیـه را تضعیف کنید! پشتوانه ولایت فقیه امام زمان (عج) است. نقطه استحکام ولایت فقیه وجود مبارک امام زمان (عج) است. ولایت فقیه آمده تا دلها را ببرد به سوی امام عصر(عج). جز امام که پناهی در عالم وجود ندارد، یار ما و یار رهبر عزیز ما امام زمان (عج) است. ما باید به دنیا بگوییم حکومت جهانی امام عصر(عج) که نقطه ایده آل است باید جایگزین زندگی امروز ما شود و این جز با ولایت فقیه نمي‌شود.

 احمدی نژاد در پایان این سخنرانی گفت: کار برای خدا کنید. توسل به امام زمان(عج) کنید. با امام نجوا کنید. چگونه یک پیره زنی یک گوشه عالم با امام زمان(عج) در و دل مي‌کند، صدایش را مي‌شنود و جوابش را مي‌دهد. چگونه ممکن است مشکلات مملکت که مال خودش است را حل نکند و صدای ما را نشنود. با امام نجوا کنید. همه چیز، همه چیز امام است. پناه ما پشتیبان ما امام زمان(عج) است. از انقلاب پرچم امام زمان (عج) را بردارید چیزی نمي‌ماند. اگر این پرچم را از ما بگیرند هیچ چیز و خبری نخـواهیم داشت. اصلا حقـیقتی به جـز امام نیسـت. آنان که طرفـدار رهبـری هستند عاشق امام زمانند و عاشـق امـام زمـان (عج) هـم طرفـدار رهبری است.

منبع

"Our President, analytical news site"